Ordertyper

Ordertyper
Volymtrader
Generell prisstruktur

Nu har du möjlighet att minimera dina transaktionskostnader genom att använda TRADEX1s volymtrader spread tillsammans med provisionskostnadsstrukturen. Lägre kostnader för volymtraders kombinerat med TRADEX1s föreslagna forexhandelsexekvering medan mäklarbordet kringgås kan ge dig stora fördelar när du investerar.

PRISSTRUKTUR

En av fördelarna med att ha TRADEX1 volymtraderkonton är kombinationen av snäva spreads och låga provisioner. Den kombinerade transaktionskostnaden är lägre än TRADEX1 standardkonto med NDD eller exekvering utan mäklarbord. Prisstrukturen är sammansatt på ett sådant sätt att kostnaden överlag är lägre för kunder som omsätter enorma mängder valuta. Det betyder i grund och botten att provisionskostnaden minskar i takt med att handelsvolymen ökar.

FÖRHANDLINGSBAR PROVISION

Ett konto av typen Volymtrader passar för individer som handlar stora volymer. Provisionsavgifterna är förhandlingsbara och bestäms av handelsvolymerna varje månad.

Inget mäklarbord

Introduktionen av inget mäklarbord eller NDD hos TRADEX1 har visat sig vara till fördel för verksamheten och kunderna. NDD utgör en mer effektiv modell för prissättning och exekvering jämfört med andra modeller som används av mäklare inom forexbranschen. Priserna som finns inom ramarna för NDD är inte bara konkurrenskraftiga utan även transparenta och rättvisa.

EXEKVERING

Hos TRADEX1 har kunderna en fördel genom att intressekonflikten vid investeringar har tagits bort. När mäklare är inblandade sker affärer mot kundernas positioner. När kunderna förlorar pengar gör mäklarna vinst och vice versa. I grund och botten kan mäklarna lätt manipulera investerarnas ordrar utan någon begränsning. De kan placera stoppordrar eller re-quotes utan lov. Allt detta kan undvikas genom att handla via TRADEX1. Med TRADEX1s NDD modell genomförs ordrar automatiskt direkt till listpriset som visar bästa köp- och säljpris från likviditetsgaranter. Utöver det förblir ordrar anonyma gentemot garanterna, det enda de ser är en marknadsorder som kommer från TRADEX1.

Största fördelarna
1. Marknadsdrivna och konkurrenskraftiga priser

2. Anonymt ordergenomförande (Ingen information uppges gällande stoppordrar eller inträdesordrar)

3. Inga handelskonflikter eller intressekonflikter mellan investerare och mäklare

4. Ingen mäklarintervention eller re-quotes

Hur prisförbättringar kan uppnås för vissa eller alla ordertyper

Mäklarbord TRADEX1 erbjuder genomförande via mäklarbord för investerare som önskar snäva spreads för dussintals populära valutapar hos TRADEX1. Genom DDE agerar TRADEX1 mäklare och kommer att sätta pris och spreads för vissa av valutaparen. På så vid håller de koll på traderns gränser och begränsningar samtidigt som de vinner på handelsförluster. Detta är ett vanligt sätt att jobba för genomförandemäklare men med TRADEX1 finns det alltid andra alternativ beroende på traderns situation och förmåga att anta risker.