Handel med guld

TRADING MED GULD

Under de senaste åren har online-trading av ädla metaller har blivit mycket intensiv. Det mesta av handelsvolymen är guldhandel, men silverhandel vinner i popularitet. Den osäkerhet som spred sig bland de finansiella marknaderna, vilket startade under 2008, ökade online-handeln av guld, silver och andra metaller. Anledningen var ganska enkel: investerare såg dessa råvaror såsom fysiska investeringar, som inte skulle försvinna, även om marknaderna kraschade. Ännu idag ses dessa metaller som en "säker satsning" i tider av turbulens.

En annan orsak till volymökningen i guldhandeln har att göra med utvecklingen i halvledarindustrin som använder guld för mikrochip. På grund av detta, samt spekulationerna inom online-guldhandeln, har priset på guld ökat från 300 USD/uns till nästan 2 000 USD/uns på bara fem år.

Under åren har online-handelstekniken blivit mer sofistikerad, speciellt på guldhandelsmarknaden på nätet. Idag kan nästan alla handla guld direkt, genom avancerade online-handelsplattformar. Men för 10-15 år sedan var online-guldhandel endast tillgänglig för institutioner som handlade med guld direkt på råvarumarknaden i Chicago. Denna typ av handel är mycket dyrbar och nästan omöjlig att delta i för folk som vill handla med guld på nätet. Så småningom utvecklade Forex-mäklare TRADEX1-produkter som erbjuder online-guldhandel som en del och paket av forex-handelsupplevelsen. Guld-, silver- och olje-handel är de vanligaste användningsområdena för online-TRADEX1-handel, eftersom det ger handlaren möjlighet till vinst vid förfallotiden av terminskontrakt.

För att sammanfatta så erbjuder forex-mäklare lätta plattformar för online-guldhandel, som låter handlaren programmera och exekvera speciella önskemål. När guldpriset når en viss nivå kan handelssystemet sända en signal på handlarens vägnar, där han eller hon kan sända köp- eller säljorder till guldmarknaden och handla guld direkt. Självklart skapar denna nya kanal för online-guldhandel en ny horisont i världen av guldinvesteringar.

null