Marknadssignaler

TRADEX1 marknadssignaler

Det enda sättet att alltid vara på rätt sida i marknaden är att följa marknaden. Information som är känd eller förutsedd har redan inräknats i priset för ett instrument.

Albert Einstein sade: "Människan ska leta efter vad som är och inte för vad man anser det borde vara." Priset är den enda som berättar om marknadens riktning eller "vad som är". Allt annat är åsikter om "vad [man anser] borde vara". För att bli framgångsrik måste du ignorera ändlösa rykten och prat om grunder, ekonomiska prognoser, nyhetshändelser och analytikers åsikter om "verkligt värde." Priset styr. Priset berättar allt. Priset är trendföljarens huvudsakliga bekymmer.

Litar du på tips eller rykten om splitt-meddelanden och andra nyhetshistorier?
Lyssnar du på rådgivande rekommendationer eller åsikter från marknadsexperter på TV? Varifrån får du din information? Är det bevisat? Finns det någon sorts av meritbevis eller omtest-verktyg? Vet du något om deras riskkontroller eller beräkningar? Får du slumpmässiga val från precis vem som helst?

TRADEX1 Signal är en fast process. Du vet exakt vad du får och varför. Du kan testa historiska signaler sedan mäta och beräkna risken på varje transaktion.
Sanningen är att marknaden berättar dig exakt vad den kommer att göra, om du vet hur man ska lyssna. TRADEX1 Signal inte bara identifierar viktiga marknadsriktningar, den pekar även ut även stora vinstaffärer för aktier med en kuslig precision.

I en för evigt föränderlig ekonomisk omgivning behöver investerare ett seriöst, disciplinerat förhållningssätt till handel, trendföljning och marknadstiming. Vårt mål är att förse varje handlare med ett marknadstimingssystem och ett trendföljningssystem som fungerar ihop, vilket ger utrymme för större investeringar och handelsframgång.

Vårt applikationsverktyg kombinerar unikt TRADEX1 Signal med trendföljande investeringsstrategier. Vår lösning gör det möjligt för handlare att nyttja fördelarna med marknader, oavsett om de rör sig uppåt eller nedåt...oavsett rykten och tjatter.

null