Handel med råvaror

RÅVARUHANDEL

För några år sen var råvaruhandel inte tillgängligt för enskilda individer eller grupper av investerare. Endast stora finansiella aktörer fick lov att handla med råvaror. Om mindre investerare eller individer ville handla med råvaror var de tvungna att betala dyra avgifter och transaktionskostnader till dessa mellanhänder. Ett annat problem med att handla via dessa mellanhänder var att investerarna ofta inte hade all information då de sällan fick insyn i sina egna portföljer. Idag är trading mycket mer tillgängligt för individer och mindre grupper.

TRADEX1 fokuserar på individernas och de mindre gruppernas behov. Genom TRADEX1 kan individen och gruppinvesteraren handla med ett stort antal råvaror som de tidigare inte hade tillgång till. Jordbruksprodukter såsom vete, socker och kaffe är exempel på råvaror som individer och gruppinvesterare nu kan handla med. Energi och ädelmetaller är tillgångar som också har blivit tillgängliga för individer och gruppinvesterare att handla med. Dessa är väldigt viktiga råvaror eftersom priset på råolja påverkar stora delar av den globala ekonomin, och resultatet av variationer i oljepriset kan synas på enskilda individer hela vägen upp till hela länder. Guldpriset är fortfarande handlarens enskilt bästa indikator på läget i världsekonomin.

När de finansiella marknaderna blir instabila brukar investerare skifta en större andel av sitt kapital till mer stabila tillgångar såsom guld. Guld anses vara värdefullt i hela världen och därför anses det även utgöra en försäkring för att en enskild nation ska kunna bibehålla sin valutas värde.

TRADEX1 låter dig investera i flera marknader samtidigt, inom en och samma portfölj. TRADEX1 teamet som består av experter på analys står beredda att förse dig med information som kommer att garantera lönsamma och framgångsrika investeringar. TRADEX1 strävar efter att du ska få en positiv investeringsupplevelse. Nedan följer de viktigaste delarna av TRADEX1s erbjudande:

  • Att kunna handla råvaror på MT4 plattformen och Sinix plattformen
  • Att kunna inkludera metaller i din expertstrategi
  • Tillgång till ett stort antal analysverktyg som kommer hjälpa dig ta väl underbyggda investeringsbeslut
  • Snäva spreads. TRADEX1 jobbar med ledande banktjänster för att se till att du får bästa möjliga pris. Dra nytta av väldigt snäva spreads, du betalar heller inget courtage eller andra avgifter.
  • Handla från grafer. Du har möjlighet att handla direkt från graferna. Du kan visualisera marknadens aktivitet. Enkelt grafsystem finns tillgängligt för nybörjare.
  • Generösa hävstänger. Använd hävstång för att handla olja, silver och guld (upp till 100:).
  • 24 timmars engelsk kundtjänst. TRADEX1.com erbjuder kundtjänst dygnet runt. Begär att en kundtjänstspecialist hjälper dig genomföra din första affär.
  • Inga requotes. TRADEX1 tillhandahåller omedelbart och tillförlitligt ordergenomförande utan dyra requotes.
  • Möjlighet till hedging. Du kan öppna både långa och korta positioner på olja på samma konto