Typy zleceń

Typy zleceń

Konto Volume Trader

Ogólna struktura cenowa

Teraz, dzięki wykorzystaniu konta Volume Trader masz możliwość ograniczenia wysokości opłat związanych z realizowanymi transakcjami do minimum. Niższe ceny Volume Trader w połączeniu z sugerowaną przez TRADEX1 wysokością wykonania zlecenia, a także pominięciem Dealing Desk, ustawia Cię w korzystnym położeniu podczas realizacji transakcji.


STRUKTURA CENOWA

Jedną z zalet posiadania konta TRADEX1 Volume Trader są niskie spready, a także niewielkie prowizje. Łączny koszt transakcji jest niższy w stosunku do standardowego konta transakcyjnego TRADEX1 dzięki No Dealing Desk (NDD). Struktura cen kształtuje się tak, że całkowity koszt jest niewielki dla klientów, którzy przeprowadzają transakcje na dużych wolumenach. Mówiąc w skrócie, wysokość prowizji TRADEX1 jest tym niższa, im wyższy staje się wolumen transakcji.


NEGOCJOWALNE PROWIZJE

Konto Volume Trader zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które przeprowadzają transakcje na walutach w dużych wolumenach. Wysokość prowizji jest negocjowana i zależy od wysokości miesięcznego obrotu.


No Dealing Desk

Wprowadzenie „No Dealing Desk” lub „NDD” do oferty TRADEX1 okazały się korzystne zarówno dla firmy, jak i jej klientów. NDD zapewnia bardziej wydajny model wyceny i realizacji w porównaniu do innych modeli używanych przez brokerów dealing desk w branży Forex. Ceny przedstawione przez NDD są nie tylko konkurencyjne, ale są czytelne i uczciwe.


REALIZACJA
Dzięki TRADEX1 klienci znajdują się w korzystniejszym położeniu dzięki eliminacji konfliktu interesów w transakcjach. W przypadku brokerów Dealing Desk transakcje prowadzone są w kontrze do klientów. Gdy klienci tracą pieniądze, brokerzy zyskują i vice versa. Innymi słowy, brokerzy mogą łatwo i bez ograniczeń manipulować zleceniami inwestorów. Mogą składać zlecenia stop lub żądać wyceny wtórnej bez zgody. Wszystkiego tego można uniknąć, wybierając TRADEX1. Dzięki modelowi realizacji NDD TRADEX1 zamówienia są wypełniane automatycznie w oparciu o najlepszą ofertę i cenę wywoławczą pochodzącą od różnych dostawców płynności. Dodatkowo zamówienia pozostają anonimowe dla dostawców, a jedyne, co widzą, to zlecenia rynkowe pochodzące z TRADEX1.

Główne zalety
1. Rynkowe i konkurencyjne ceny
2. Anonimowa realizacja zlecenia (nie są przekazywane żadne informacje o zleceniach stop, zleceniach limitowych ani zleceniach wejścia)
3. Brak konfliktów interesów pomiędzy inwestorami a brokerami
4. Brak interwencji dealera ani wycen wtórnych
>

Jak pozytywnie wpłynąć na wysokość ceny za pomocą określonych lub wszystkich rodzajów zamówień

Dealing Desk TRADEX1 oferuje inwestorom zajmującym się niskimi spreadami realizację Dealing Desk dla kilkunastu popularnych par walutowych w TRADEX1. W ramach realizacji Dealing Desk, TRADEX1 pełni rolę pośrednika ustalającego cenę oraz spready dla niektórych par walutowych. W ten sposób mogą kontrolować zamówienia stop i limity inwestorów, zarabiając na stratach handlowych. Jest to powszechna praktyka stosowana przez brokerów Dealing Desk, ale w przypadku TRADEX1 zawsze dostępne są inne opcje w zależności od sytuacji inwestorów i ich gotowości do podejmowania ryzyka.