Handel indeksami

Transakcje na indeksach
Zwyczajowo indeks akcji mierzy wartość różnych segmentów rynku giełdowego względem siebie. Zazwyczaj wartość indeksu obliczana jest jako cena ważona danej akcji. Inwestorzy i menedżerowie finansowi wykorzystują indeksy jako punkt odniesienia służący określaniu stopnia wzrostu różnych sektorów rynku, co wpływa na strategię, jaką decydują się obrać. Transakcje na indeksach CFD otwierają możliwości przed klientami, którzy mają dostęp do wszystkich międzynarodowych rynków kapitałowych i stanowią bardzo wydajne narzędziem zabezpieczające. W TRADEX1 mamy świadomość, jaka ważną rolę odgrywają te instrumenty w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Skorzystaj z możliwości oferowanym przez międzynarodowe rynki dzięki dźwigniom, szybkiej implementacji i lepszym warunkom handlowym związanym z indeksami Dax, NASDAQ, FTSE i CAC.

Handel indeksami CFD oferowany przez TRADEX1 odbywa się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, w sposób szybki i dokładny i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych prowizji ani opłat. Wybór 31 indeksów CFD TRADEX1 uwzględnia:

• S&P 500 - Wartość indeksu Standard & Poor 500 odzwierciedla kurs akcji 500 amerykańskich firm
• NASDAQ 100 - Wskaźnik ten prezentuje wartość 100 firm notowanych na giełdzie NASDAQ
• FTSE 100 - FTSE 100 to 100 najlepszych i najwyżej notowanych firm z Wielkiej Brytanii
• DJ EURO STOXX 50 - Euro Stoxx 50 to pięćdziesiąt największych przedsiębiorstw europejskich
• NIFTY 50 – to indeks 50 największych firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Indiach


Cechy transakcji na indeksach realizowanych w ramach TRADEX1

•Wartość indeksów jest obliczana codziennie
•Transakcje na indeksach zawierane są z dźwignią 1:100
•Niskie spready
•Możliwość obsługi przez internet, telefon lub oprogramowanie na komputery stacjonarne
•Zmienny spread ECN na indeksy

Wykorzystanie tych narzędzi do określenia właściwej ścieżki przeprowadzania transakcji do minimum zmniejsza prawdopodobieństwo błędu.