Handel towarami

Handel towarami
W przeszłości inwestorzy indywidualni ani grupowi nie mieli możliwości handlowania towarami. W takich transakcjach uczestniczyć mogły jedynie duże konglomeraty finansowe. Inwestorzy grupowi lub indywidualni zainteresowani handlem towarami byli zmuszeni do ponoszenia ogromnych opłat i kosztów realizacji transakcji przez pośredników finansowych. Kolejnym problemem związanym z przeprowadzaniem transakcji przez pośredników był fakt, że inwestorzy często nie otrzymywali wystarczających informacji na temat transakcji, ponieważ rzadko kiedy udawało im się uzyskać pełen dostęp do portfoliów pośredników. Dziś zarówno, inwestorzy indywidualni, jak i zrzeszeni w małych grupach mają zdecydowanie łatwiejszy dostęp do tego typu transakcji.

TRADEX1 koncentruje się na potrzebach inwestorów indywidualnych i grupowych. Dzięki TRADEX1, inwestorzy indywidualni i grupowi mogą handlować szeroką gamą towarów, które wcześniej były dla nich niedostępne. Artykuły rolne, takie jak pszenica, cukier i kawa, stanowią przykład towarów, które mogą być przedmiotem transakcji realizowanych przez inwestorów indywidualnych i grupowych. Energia i metale szlachetne to przykłady kolejnych towarów, które stały się dostępne dla inwestorów indywidualnych i grupowych. Są to bardzo znaczące towary, ponieważ ceny ropy naftowej wpływają na wiele aspektów globalnej gospodarki. Wahania cen ropy wpływają zarówno na osoby fizyczne, jak i całe rządy. Cena złota wciąż pozostaje najważniejszym wskaźnikiem kondycji światowej gospodarki.

Kiedy rynek finansowy staje się niestabilny, inwestorzy mają tendencję do przenoszenia kapitału na bardziej stabilne aktywa, takie jak złoto. Złoto jest uważane za wartościowy towar na całym świecie, dlatego stanowi powszechne zabezpieczenie wartości waluty każdego kraju.

TRADEX1 umożliwia przeprowadzanie transakcji na wielu rynkach jednocześnie w ramach pojedynczego portfolio. Zespół ekspertów analitycznych TRADEX1 udzieli Ci wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej i przynoszącej zysk inwestycji. Celem TRADEX1 jest zapewnienie naszym klientom pozytywnego doświadczenia podczas realizacji inwestycji. Oto główne cechy platformy TRADEX1:


Możliwość handlu towarami na platformach MT4 i Sinix
Możliwość uwzględnienia towarów i metali w swojej strategii eksperckiej
Dostęp do wielu narzędzi analitycznych umożliwiających podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych
Wąskie spready TRADEX1 współpracuje z wiodącymi instytucjami bankowymi w celu zagwarantowania swoim klientom najlepszych cen. Skorzystaj z wąskich spreadów zwolnionych z opłat i prowizji.


Handel z wykresów Masz możliwość przeprowadzania transakcji bezpośrednio z wykresów. Możesz wizualizować aktywność na rynku. Łatwy system tworzenia wykresów dostępny dla początkujących.


Duża dźwignia Użyj dźwigni podczas handlu ropą, srebrem i złotem (do 100:).


Całodobowe wsparcie w języku angielskim TRADEX1.com zapewnia 24-godzinne wsparcie. Poproś o pomoc specjalistę, którzy pomoże Ci w przeprowadzeniu pierwszej transakcji.


Brak wycen wtórnych TRADEX1 zapewnia natychmiastową i rzetelną realizację transakcji bez konieczności przeprowadzenia kosztownych wycen wtórnych.


Możliwość właściwa dla funduszy hedgingowych polegająca na inwestowaniu w pozycje długie i krótkie na ropę w ramach jednego konta